20170808

- 230 -

★299

Hair ⋆ (r)M Hair, No.50'17

Cos ⋆
*SK* Bruixa SALMON Dress
*SK* Bruixa SALMON Armor
*SK* Bruixa SALMON Sash
*SK* Bruixa SALMON Scarf
*SK* Bruixa SALMON Sleeves
Fantasy Gacha Carnival