20160615

- 222 -

★238
❏HAIR * Moon. Hair // - Variety - Eternal Sunshine[SLB13 GIFT]

❏TOPS * SPIRIT - Kustom9 [SLB13 GIFT] top

❏JEANS * SPIRIT - Kustom9 [SLB13 GIFT] jeans


❏DECOR * :HAIKEI: Kustom9 Gift[SLB13 GIFT]